Arbeid & Organisatie Advies

Expertise

Advies vanuit kennis en ervaring.

Coachen en Advies

Als geregistreerd arbeid- en organisatie deskundige MWO

Kwaliteits- management

Het streven naar een zo hoog mogelijke kwaliteit van product, proces, dienst of organisatie.

Case Management

Bij casemanagement krijgt een cliënt één contactpersoon als aanspreekpunt.

Verzuimbeleid

De visie op verzuim en verwijzing naar de wettelijke kaders en de doelstelling(en).

PSA

Psychosociale Arbeidsbelasting

RI&E

Risico Inventarisatie en - Evaluatie